Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Aleksandrów Łódzki

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Aktualności (19)

Organy
    Burmistrz (1)
    Rada Miejska (2)
        Skład rady (1)
        Komisje (0)
        Dyżury radnych (0)
            2024 - 2029 rok (1)
        Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 (162)
        Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje radnych kadencja 2024-2029 (0)
        zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania radnych (0)
        Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (1)
        Informacje - Informacje dla Radnych Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim (2)
        Porządki obrad sesji kadencja 2024-2029 (2)
        Protokoły z sesji kadencja 2024-2029 (1)
    Aleksandrowska Rada Seniorów (0)
        Skład Aleksandrowskiej Rady Seniorów (0)
        dyżury (1)
    Młodzieżowa Rada Miejska (0)
        Statut (1)
        Skład (1)
        Porządki obrad (0)
            Porządek obrad III sesji MRM 23.12.2022 rok (1)
            Porządek obrad IV sesji MRM 11.01.2023 rok (1)
            VI sesja MRM 12.04.23 (1)
        Uchwały (0)
            2022 rok (3)
            II sesja MRM 29.09.2022 rok (1)
            III sesja MRM 23.12.2022 rok (0)
            2023 rok (0)
                V sesja MRM 31.03.2023 rok (1)
                VI sesja MRM 12.04.2023 rok (1)
        Protokoły z sesji MRM (0)
            VI sesja MRM 12.04.2023 rok (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (2)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    System Informacji Przestrzennej (1)
    Łódzki Obszar Metropolitalny (2)

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
    Sprawy w urzędzie (0)
        Biuro Zarządzania Zasobem Mieszkaniowym (4)
            Listy mieszkaniowe (0)
        Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich (5)
            Dowody Osobiste (5)
            Ewidencja Ludności (8)
            Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (1)
        Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (0)
        Biuro działalności gospodarczej (6)
        Urząd Stanu Cywilnego (6)
        Wydział Finansowy (29)
        Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (15)
        Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (7)
        Wydział Inwestycji, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa (6)
            Gospodarka Wodno-Ściekowa (5)
            Gospodarka odpadami (1)
        Wydział Ochrony Środowiska (4)
        Wydział Administracyjno – Gospodarczy i Kadr (1)
        Rozpatrywanie skarg i wniosków (1)
        Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu rzed sądami administracyjnymi (1)
    Załatw sprawę przez ePuap (1)
    Numery kont (1)
    Regulamin organizacyjny urzędu (1)
    Wydziały (20)
    Plan urzędu (1)
    Przetargi (7)
        Otwarte (0)
        Rozstrzygnięte (3)
        Ogłoszenia (34)
        Zaproszenia (4)
    Konkursy (272)
    Zatrudnienie (3)
        Konkursy na stanowiska (169)
        Informacje o kandydatach (0)
        Wyniki konkursów (5)
    Obwieszczenia (0)
        Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej (8)
        Zawiadomienie o wydaniu postanowienia (6)
        Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (51)
        Inne (156)
        Zawiadomienie o złożeniu wniosku (42)
        Zawiadomienie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej (5)
        Zagospodarowanie przestrzenne (136)
        Podstawowa kwota dotacji (21)
        Powszechny Spis Rolny 2020 (1)
    Rejestr żłobków (1)
    Wykaz dziennych opiekunów (1)
    Rejestr instytucji kultury (3)
    Certyfikat ISO 9001:2015 (2)
    Taryfy (1)
    Usługi Społeczne (7)
    Centralny Rejestr Umów i Porozumień (79)
    Zamówienia Publiczne (0)
        Zamówienia podlegające ustawie PZP (powyżej 130.000 zł.) (1)
            Plan Zamówień Publicznych (2)
        Zamówienia niepodlegające ustawie PZP (2)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (1)
    Uchwały związane ze Statutem Gminy (10)
    Projekty uchwał, obwieszczeń i sprawozdań (0)
        2018 rok (0)
            styczeń L sesja Rady Miejskiej (9)
            luty LI sesja Rady Miejskiej (15)
            marzec LII 2018 (12)
            kwiecień LIII sesja Rady Miejskiej (2)
            LIV sesja kwiecień (14)
            LV sesja maj (7)
            LVI sesja czerwiec 2018 (12)
            LVII sesja sierpień 2018 (2)
            LVIII sesja wrzesień 2018 (3)
            LIX sesja wrzesień 2018 (19)
            LX sesja październik 2018 (2)
            LXI sesja listopad 2018 (1)
            I sesja kadencja 2018-2023 listopada 2018 (2)
            II sesja kadencja 2018-2023 (15)
            III sesja kadencja 2018-2023 (1)
        2019 rok (102)
        2020 rok (30)
            XXV sesja 28.05.2020 (5)
            XXVI sesja 18.06.2020 rok (11)
            XXVII sesja 16.07.2020 (3)
            XXVIII sesja 20.08.2020 rok (2)
            XXIX sesja 25.09.2020 rok (1)
            XXX sesja 30.09.2020 r. (11)
            XXXI sesja 29.10.2020 (16)
            XXXII sesja 26.11.2020 (9)
            XXXIII sesja 17.12.2020 (8)
        2021 rok (0)
            XXXIV sesja 28.01.2021 rok (21)
            XXXV sesja 25.02.2021 rok (11)
            XXXVI sesja 25.03.2021 rok (2)
            XXXVII sesja 15.04.2021 rok (1)
            XXXVIII sesja 21.04.2021 rok (1)
            XXXIX sesja 6.05.2021 rok (1)
            XL sesja 20.05.2021 rok (20)
            XLI sesja 17.06.2021 rok (10)
            XLII sesja 9.09.2021 rok (3)
            XLIII sesja 29.09.2021 rok (12)
            XLIV sesja 28.10.2021 rok (6)
            XLV sesja 25.11.2021 rok (10)
            XLVI sesja 16.12.2021 rok (4)
        2022 rok (1)
            XLVII sesja 5.01.2022 rok (0)
            XLVIII sesja 27.01.2022 rok (8)
            XLIX sesja 3.02.2022 rok (2)
            L sesja 24.02.2022 rok (16)
            LI sesja 15.03.2022 rok (1)
            LII sesja 31.03.2022 rok (7)
            LIII sesja 7.04.2022 rok (1)
            LIV sesja 27.04.2022 r.. (5)
            LV sesja 2.06.2022 rok (11)
            LVI sesja 23.06.2022 rok (6)
            LVII sesja 12.07.2022 rok (2)
            LVIII sesja 25.08.2022 rok (4)
            LIX sesja 22.09.2022 rok (11)
            LX sesja 12.10.2022 rok (2)
            LXI sesja 27.10.2022 rok (13)
            LXII sesja 10.11.2022 rok (1)
            LXIII sesja 30.11.2022 rok (6)
            LXIV sesja 22.12.2022 rok (3)
        2023 rok (0)
            LXV sesja 12.01.2023 rok (14)
            LXVI sesja 31.01.2023 rok (6)
            LXVII sesja 23.02.2023 rok (15)
            LXVIII sesja 30.03.2023 rok (5)
            LXIX sesja 28.04.2023 rok (3)
            LXX sesja 25 maja 2023 rok (6)
            LXXI sesja 22 czerwca 2023 rok (9)
            LXXII sesja 4.07.2023 rok (1)
            LXXIII sesja 28.07.2023 rok (1)
            LXXIV sesja 24.08.2023 rok (2)
            LXXV sesja 28.09.2023 rok (11)
            LXXVI sesja 26.10.2023 rok (15)
            LXXVII sesja 30.11.2023 r.. (8)
            LXXVIII sesja 14.12.2023 rok (5)
            LXXIX sesja 29.12.2023 rok (1)
        2024 rok (9)
            LXXXI sesja 15.02.2024 rok (2)
            LXXXII sesja 29 luty 2024 rok (16)
            LXXXIII sesja 11.03.2024 rok (2)
            LXXXIV sesja 28.03.2024 rok (6)
            LXXXV sesja 11.04.2024 rok (1)
        Projekty Obwieszczeń Rady Miejskiej kadencja 2018-2023 (1)
        Sprawozdania (0)
            2018 rok (1)
        Projekty uchwał kadencja 2024-2029 (0)
            2024 rok (2)
            II sesja 23.05.2024 rok (24)
    Uchwały (0)
        2024 (40)
        2023 (112)
        2022 (110)
        2021 (105)
        2020 (100)
        2019 (108)
        2018 (147)
        2017 (150)
        2016 (119)
        2015 (163)
        2014 (169)
        2013 (208)
        2012 (134)
        2011 (147)
        2010 (156)
        2009 (122)
        2008 (119)
        2007 (157)
        2006 (97)
        2005 (90)
        2004 (94)
        2003 (102)
        2002 (97)
        2001 (94)
        2000 (115)
        1999 (105)
        1998 (64)
        1997 (75)
        1996 (66)
        1995 (69)
        1994 (99)
        1993 (50)
        1992 (77)
        1991 (67)
        1990 (41)
    Obwieszczenia Rady Miejskiej kadencja 2018-2023 (2)
    Strategie (2)
    Budżet (16)
        Informacje kwartalne 2024 (1)
        Sprawozdania finansowe (5)
    Zagospodarowanie przestrzenne (0)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki (4)
        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki (1)
            2001 (1)
            2002 (1)
            2005 (2)
            2006 (1)
            2009 (5)
            2010 (8)
            2011 (4)
            2012 (1)
            2013 (3)
            2014 (6)
        Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy (0)
            Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej na działce o nr. ewid. 216 w obrębie A-2 w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Marii Konopnickiej 9 (5)
            Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej na działkach o nr. ewid. 207 i 155 w obrębie A-5 oraz na działkach 101/4 i 101/6 w obrębie A-5 (4)
            Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej na działkach o nr. ewid. 207 i 155 w obrębie A-5 oraz na działkach 101/4 i 101/6 w obrębie A-5 (5)
            Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej na działkach o nr. ewid. 162/8, 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/16, 161/16 i fragmencie działki 174 w obrębie A-7 w Aleksandrowie Łódzkim (5)
            Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących na działkach o nr ewid. 375, 376/2, 377 w obrębie A-9 oraz na fragmentach działek nr ewid. 251/2, 251/3, 378, 297/1, 297/2, 435, 439, 443 w obrębie A-9 w Aleksandrowie Łódzkim (4)
        Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu (40)
        Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu (1)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        2024 (81)
        2023 (291)
        2022 (251)
        2021 (245)
        2020 (214)
        2019 (236)
        2018 (232)
        2017 (243)
        2016 (237)
        2015 (240)
        2014 (254)
        2013 (391)
        2012 (208)
        2011 (41)
        2010 (87)
        2009 (1)
    Konsultacje Społeczne (29)
    Aglomeracja Aleksandrów Łódzki (1)
    Raport o stanie Gminy Aleksandrów Łódzki (0)
        za 2018 rok (1)
        za 2019 rok (1)
        za 2020 rok (1)
        za 2021 rok (1)
        za 2022 rok (1)
    Sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej (5)

Uchwały RIO
    Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi (63)

Informacje
    Informacje publiczne (2)
    Petycje (7)
    Ogłoszenia (1)
        2022 (4)
        2021 (1)
        2020 (5)
        2019 (13)
        2018 (5)
        2017 (0)
        2016 (3)
        2023 (1)
    Redakcja (1)
    Informacje o polowaniach (5)
    Skargi i wnioski (1)

Wybory i Referenda
    Samorządowe 2024 (5)
        Geografia wyborcza (5)
        Centralny Rejestr Wyborców (5)
        Miejska Komisja Wyborcza w AŁ. (21)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (18)
    Parlament Europejski 2024 (3)
        Centrarny Rejestr Wyborców (8)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (4)

Oświadczenia majątkowe
    Władze Gminy (10)
        oświadczenia majątkowe za 2019 rok (4)
        oświadczenia majątkowe za 2022 rok (1)
        oświadczenia majatkowe za 2023 rok (3)
    Radni (14)
        za 2019 rok (1)
        za 2021 rok (2)
        za 2022 rok (2)
        2 miesiące przed końcem kadencji 2018-2023 (1)
        za 2023 rok (1)
    Kierownicy jednostek organizacyjnych (33)
        2021 rok (1)
        2022 rok (1)
        2023 rok (7)
    Pracownicy Urzędu Miejskiego wydający decyzje w imieniu Burmistrza (10)
        2021 rok (1)
        2022 rok (1)
        2023 rok (1)

Ławnicy
    Ławnicy (1)
        Ławnicy 2016-2019 (4)
        Ławnicy 2020-2023 (7)
        Ławnicy 2024-2027 (9)

Archiwum

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
    MCZK (30)

Pełnomocnik ds. zwierząt
    Pełnomocnik ds. zwierząt (1)

Ochrona Danych Osobowych
    Inspektor Ochrony Danych (1)
    Zastępca Inspektora Ochrony Danych (1)
    Informacja o przetwarzaniu danych (5)

NSP2021

Dostępność
    Koordynator ds. dostępności (1)
    Informacje (4)
    Raporty (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij