Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Aleksandrów Łódzki

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Aktualności (18)

Organy
    Burmistrz (1)
    Rada miejska (2)
        Skład rady (3)
        Komisje (128)
        Dyżury radnych (93)
            2022 rok (1)
        Protokoły z sesji kadencja 2010-2014 (64)
        Porządki obrad sesji kadencja 2014-2018 (61)
        Protokoły z sesji kadencja 2014-2018 (111)
        Porządki obrad sesji kadencja 2018-2023 (57)
        stałe komisje rady miejskiej kadencja 2018-2023 (1)
        Protokoły z sesji kadencja 2018-2023 (108)
        Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje radnych kadencja 2018-2023 (59)
            2022 rok (6)
        zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania radnych (69)
        Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (1)
        Informacje - Informacje dla Radnych Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim (2)
    Aleksandrowska Rada Seniorów (0)
        Skład Aleksandrowskiej Rady Seniorów (1)
        dyżury (1)
    Młodzieżowa Rada Miejska (0)
        Statut (1)
        Skład (1)
        Porządki obrad (0)
        Uchwały (0)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (2)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    System Informacji Przestrzennej (1)
    Łódzki Obszar Metropolitalny (2)

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
    Sprawy w urzędzie (0)
        Biuro Zarządzania Zasobem Mieszkaniowym (7)
            Listy mieszkaniowe (6)
        Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich (5)
            Dowody Osobiste (4)
                Artykuły (1)
            Ewidencja Ludności (8)
            Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (1)
            Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (0)
                Rejestr wyborców (1)
                Spis wyborców (1)
                Zaświadczenie o prawie do głosowania (1)
        Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (3)
        Biuro działalności gospodarczej (6)
        Urząd Stanu Cywilnego (6)
        Wydział Finansowy (28)
        Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (15)
        Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (7)
        Wydział Inwestycji, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa (7)
            Gospodarka Wodno-Ściekowa (3)
            Gospodarka odpadami (1)
        Wydział Ochrony Środowiska (4)
        Wydział Administracyjno – Gospodarczy i Kadr (1)
        Rozpatrywanie skarg i wniosków (1)
        Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu rzed sądami administracyjnymi (1)
    Załatw sprawę przez ePuap (1)
    Numery kont (1)
    Regulamin organizacyjny urzędu (12)
    Wydziały (20)
    Plan urzędu (1)
    Przetargi (7)
        Otwarte (0)
        Rozstrzygnięte (3)
        Ogłoszenia (253)
        Zaproszenia (4)
    Konkursy (228)
    Zatrudnienie (3)
        Konkursy na stanowiska (146)
        Informacje o kandydatach (0)
        Wyniki konkursów (30)
    Obwieszczenia (0)
        Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej (3)
        Zawiadomienie o wydaniu postanowienia (6)
        Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (39)
        Inne (111)
        Zawiadomienie o złożeniu wniosku (34)
        Zawiadomienie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej (2)
        Zagospodarowanie przestrzenne (107)
        Podstawowa kwota dotacji (13)
        Powszechny Spis Rolny 2020 (2)
    Rejestr żłobków (1)
    Wykaz dziennych opiekunów (1)
    Rejestr instytucji kultury (3)
    Certyfikat ISO 9001:2015 (2)
    Taryfy (1)
    Usługi Społeczne (7)
    Centralny Rejestr Umów i Porozumień (77)
    Zamówienia Publiczne (0)
        Zamówienia podlegające ustawie PZP (powyżej 130.000 zł.) (1)
        Zamówienia niepodlegające ustawie PZP (2)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (1)
    Uchwały związane ze Statutem Gminy (10)
    Projekty uchwał, obwieszczeń i sprawozdań (0)
        2018 rok (0)
            styczeń L sesja Rady Miejskiej (9)
            luty LI sesja Rady Miejskiej (15)
            marzec LII 2018 (12)
            kwiecień LIII sesja Rady Miejskiej (2)
            LIV sesja kwiecień (14)
            LV sesja maj (7)
            LVI sesja czerwiec 2018 (12)
            LVII sesja sierpień 2018 (2)
            LVIII sesja wrzesień 2018 (3)
            LIX sesja wrzesień 2018 (19)
            LX sesja październik 2018 (2)
            LXI sesja listopad 2018 (1)
            I sesja kadencja 2018-2023 listopada 2018 (2)
            II sesja kadencja 2018-2023 (15)
            III sesja kadencja 2018-2023 (1)
        2019 rok (102)
        2020 rok (30)
            XXV sesja 28.05.2020 (5)
            XXVI sesja 18.06.2020 rok (11)
            XXVII sesja 16.07.2020 (3)
            XXVIII sesja 20.08.2020 rok (2)
            XXIX sesja 25.09.2020 rok (1)
            XXX sesja 30.09.2020 r. (11)
            XXXI sesja 29.10.2020 (16)
            XXXII sesja 26.11.2020 (9)
            XXXIII sesja 17.12.2020 (8)
        2021 rok (0)
            XXXIV sesja 28.01.2021 rok (21)
            XXXV sesja 25.02.2021 rok (11)
            XXXVI sesja 25.03.2021 rok (2)
            XXXVII sesja 15.04.2021 rok (1)
            XXXVIII sesja 21.04.2021 rok (1)
            XXXIX sesja 6.05.2021 rok (1)
            XL sesja 20.05.2021 rok (20)
            XLI sesja 17.06.2021 rok (10)
            XLII sesja 9.09.2021 rok (3)
            XLIII sesja 29.09.2021 rok (12)
            XLIV sesja 28.10.2021 rok (6)
            XLV sesja 25.11.2021 rok (10)
            XLVI sesja 16.12.2021 rok (4)
        2022 rok (1)
            XLVII sesja 5.01.2022 rok (0)
            XLVIII sesja 27.01.2022 rok (8)
            XLIX sesja 3.02.2022 rok (2)
            L sesja 24.02.2022 rok (16)
            LI sesja 15.03.2022 rok (1)
            LII sesja 31.03.2022 rok (7)
            LIII sesja 7.04.2022 rok (1)
            LIV sesja 27.04.2022 r.. (5)
            LV sesja 2.06.2022 rok (11)
            LVI sesja 23.06.2022 rok (6)
            LVII sesja 12.07.2022 rok (2)
        Projekty Obwieszczeń Rady Miejskiej kadencja 2018-2023 (1)
        Sprawozdania (0)
            2018 rok (1)
    Uchwały (0)
        2022 (67)
        2021 (105)
        2020 (100)
        2019 (108)
        2018 (147)
        2017 (150)
        2016 (119)
        2015 (163)
        2014 (169)
        2013 (208)
        2012 (134)
        2011 (147)
        2010 (156)
        2009 (122)
        2008 (119)
        2007 (157)
        2006 (97)
        2005 (90)
        2004 (94)
        2003 (102)
        2002 (97)
        2001 (94)
        2000 (115)
        1999 (105)
        1998 (64)
        1997 (75)
        1996 (66)
        1995 (69)
        1994 (99)
        1993 (50)
        1992 (77)
        1991 (67)
        1990 (41)
    Obwieszczenia Rady Miejskiej kadencja 2018-2023 (2)
    Strategie (2)
    Budżet (14)
    Zagospodarowanie przestrzenne (0)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki (4)
        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki (1)
            2001 (1)
            2002 (1)
            2005 (2)
            2006 (1)
            2009 (5)
            2010 (8)
            2011 (4)
            2012 (1)
            2013 (3)
            2014 (6)
        Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy (0)
            Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej na działce o nr. ewid. 216 w obrębie A-2 w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Marii Konopnickiej 9 (5)
            Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej na działkach o nr. ewid. 207 i 155 w obrębie A-5 oraz na działkach 101/4 i 101/6 w obrębie A-5 (4)
            Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej na działkach o nr. ewid. 207 i 155 w obrębie A-5 oraz na działkach 101/4 i 101/6 w obrębie A-5 (5)
            Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej na działkach o nr. ewid. 162/8, 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/16, 161/16 i fragmencie działki 174 w obrębie A-7 w Aleksandrowie Łódzkim (5)
            Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących na działkach o nr ewid. 375, 376/2, 377 w obrębie A-9 oraz na fragmentach działek nr ewid. 251/2, 251/3, 378, 297/1, 297/2, 435, 439, 443 w obrębie A-9 w Aleksandrowie Łódzkim (4)
        Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu (17)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        2022 (138)
        2021 (245)
        2020 (214)
        2019 (236)
        2018 (232)
        2017 (243)
        2016 (237)
        2015 (240)
        2014 (254)
        2013 (391)
        2012 (208)
        2011 (41)
        2010 (87)
        2009 (1)
    Konsultacje Społeczne (26)
    Aglomeracja Aleksandrów Łódzki (1)
    Raport o stanie Gminy Aleksandrów Łódzki (0)
        za 2018 rok (1)
        za 2019 rok (1)
        za 2020 rok (1)
        za 2021 rok (1)
    Sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej (5)

Uchwały RIO
    Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi (54)

Informacje
    Informacje publiczne (2)
    Petycje (7)
    Ogłoszenia (0)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (5)
        2019 (13)
        2018 (5)
        2017 (0)
        2016 (3)
    Redakcja (1)
    Informacje o polowaniach (5)
    Skargi i wnioski (1)

Wybory i Referenda
    Wybory Prezydenta RP 2020 (10)
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych (2)
        Obwodowe komisje wyborcze (14)
        Spis wyborców (1)
        Głosowanie korespondencyjne (3)
        Rejest Wyborców (1)
        Zaświadczenie o prawie do głosowania (1)

Oświadczenia majątkowe
    Władze Gminy (22)
        oświadczenia majątkowe za 2019 rok (4)
    Radni (30)
        za 2019 rok (1)
        za 2021 rok (1)
    Kierownicy jednostek organizacyjnych (52)
        2021 rok (1)
    Pracownicy Urzędu Miejskiego wydający decyzje w imieniu Burmistrza (17)
        2021 rok (1)

Ławnicy
    Ławnicy (1)
        Ławnicy 2016-2019 (4)
        Ławnicy 2020-2023 (7)

Archiwum

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
    MCZK (38)

Pełnomocnik ds. zwierząt
    Pełnomocnik ds. zwierząt (1)

Ochrona Danych Osobowych
    Inspektor Ochrony Danych (1)
    Zastępca Inspektora Ochrony Danych (1)
    Informacja o przetwarzaniu danych (3)

NSP2021
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (1)
    Stanowisko do samospisu (1)
    10 porad spisowych dla seniorów (1)
    Mobilne miejsca spisowe (1)
    Nabór uzupełniający na rachmistrza (1)

Dostępność
    Koordynator ds. dostępności (1)
    Informacje (2)
    Raporty (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij