Joanna Stefaniak - koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim
e-mail: joanna.stefaniak@aleksandrow-lodzki.pl
Telefon: (42) 270-03-49
Korespondencyjnie: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki z dopiskiem "Koordynator ds. dostępności"