Dorota Różycka - Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@aleksandrow-lodzki.pl

Korespondencyjnie: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Pl. Tadeusza Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki z dopiskiem "Inspektor ochrony danych"

Telefonicznie: (42) 270 03 14