Angelika Lichocka - Zastępca Inspektora Ochrony Danych

Joanna Marciniak - Drugi Zastępca Inspektora Ochrony Danych

Zastępstwo na czas nieobecności IOD w zakresie identyfikowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.

e-mail: iod@aleksandrow-lodzki.pl

Korespondencyjnie: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Pl. Tadeusza Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki z dopiskiem "Inspektor ochrony danych"

Telefonicznie: (42) 270 03 39