Mapa dojazdu i rozmieszczenie budynków
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

obrazek

 

obrazek

PLAC KOŚCIUSZKI 2, BUDYNEK A

PARTER
1 - Monitoring
2 - Biuro Zarządzania Zasobem Mieszkaniowym
2A - Biuro Zarządzania Zasobem Mieszkaniowym
3 - Punkt Informacji "Czyste Powietrze"
3A - Archiwum

I PIĘTRO
4 - Skarbnik
5 - Sekretariat Zastępcy Burmistrza
5A - Radca prawny
5B - Zastępca Burmistrza
6 - Sekretariat Burmistrza
6A - Burmistrz
6B - Sekretarz

PLAC KOŚCIUSZKI 2, BUDYNEK B

PARTER
Biuro podawcze (przy wejściu od ul. 11 Listopada)
10 - Wymiar podatków osoby prawne, podatek transportowy
11 - Wymiar podatków - teren wsi
12 - Wymiar podatków - teren miasta
13 - Płace i rozliczenia cywilnoprawne
13A - Kasa
14 - Biuro Rady Miejskiej
14A - Ochrona środowiska
14B - Ochrona środowiska
14C - Rejestracja podmiotów gospodarczych
15 - Księgowość podatkowa - egzekucja
16 - Księgowość podatkowa
17 - Księgowość budżetowa
18 - Naczelnik. Wydziału Finansowego
19 - Kasa
21 - Dowody osobiste
22 - Ewidencja ludności

I PIĘTRO
101 - Wydział Obsługi Informatycznej
102 - Naczelnik Wydziału Obsługi Informatycznej
103 - Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
104 - Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich
105 - Kadry
106 - Związek Nauczycielstwa Polskiego
107 - Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
107A - Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
108 - Sala Ślubów i Posiedzeń
108A - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
108B - Urząd Stanu Cywilnego
108C - Urząd Stanu Cywilnego
109 - Plan zagospodarowania, sprawy geodezyjne
110 - Ewidencja gruntów, nazwy ulic, nr porządkowe
111 - Kierowcy, zaopatrzenie
112 - Gospodarka nieruchomościami
112A - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
113 - Wypis, wyrys z miejscowego planu, podział nieruchom., opłata planistyczna
114 - Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych
115 - Wydział Pozyskiwania Funduszy Unijnych
115A - Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Unijnych
116 - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
117 - Wydział Zamówień Publicznych

PLAC KOŚCIUSZKI 4

PARTER
1 - Wydział Informacji i Mediów
2 - Wydział Informacji i Mediów
4 - Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą
4A - Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą

I PIĘTRO
5 - Gospodarka odpadami, melioracje
6 - Drogi, inwestycje, oświetlenie 
7 - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
8 - Rolnictwo

BUDYNEK PASYWNY UL. JASIŃSKIEGO 20

PARTER
2 - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
3 - Naczelnik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

I PIĘTRO
5 - Pełnomocnik Burmistrza ds. zwierząt
7 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Kadr
8 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Kadr
9 - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
10 - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
11 - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
12 - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
13 - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu