Lista spraw:

 

Akta Stanu Cywilnego:

Dowody osobiste/ewidencja ludności/PESEL:

Podatki:

Wybory:

 

Jak skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim dostępnej na platformie ePUAP

W tym celu należy:

  1. Założyć konto na platformie ePUAP (zarejestruj konto)
  2. Uzyskać profil zaufany lub podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (uzyskaj profil zaufany )
  3. Wybrać sprawę z listy powyżej i przejść do formularza
  4. Wypełnić formularz, podpisać pismo profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu i przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu

 Założenie konta użytkownika na platformie ePUAP
- Rejestracja konta
- Instrukcje są dostępne pod adresem epuap.gov.pl 


Definicje:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235)
Profil zaufany ePUAP - w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235)
Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu - w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262)