W związku z opublikowaniem w dniu 13 lipca 2018 roku ostatecznej decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie w Warszawie dotyczącej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 21 lipca 2018 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat z tytułu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków