Wykaz kont bankowych Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

 

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

64 8780 0007 0000 0231 1000 0008

 • podatek od nieruchomo?ci
 • podatek rolny i le?ny
 • podatek od ?rodków transportowych
 • opłata skarbowa
 • opłata targowa
 • opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
 • czynsz dzierżawny
 • należno?ci z tytułu kupna mienia gminy
 • zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
 • licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • inne niepodatkowe należno?ci

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

37 8780 0007 0000 0231 1000 0009

 • wadia
 • zabezpieczenia należytego wykonywania umów

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

80 8780 0007 0000 0231 1000 0011

 • opłata za udzielenie informacj o danych osobowo adresowych

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 84 8780 0007 0000 0231 1002 0212