Oświadczenia majątkowe władz Gminy za 2018 rok - Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika