W sprawie:
zmiany uchwały nr XXIV/171/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn " Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia po

Data uchwały:
2020-10-29

Numer uchwały:
XXXI/213/20

Podjęta przez:
Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogloszeniu