Uchwała nr I/107/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łódzi z dnia 12 października 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za I półrocze 2020 roku