W sprawie:
nr XXIV/171/20 - w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn "Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2020-2025"

Data uchwały:
2020-04-30

Numer uchwały:
XXIV/171/20

Podjęta przez:
Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu