Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w dniu 26 września 2019 roku