Wyjaśniena do oświadczenia majątkowego za 2017 rok Burmistrza Jacka Lipińskiego