Konrad Lewicki
Naczelnik Wydziału

budynek B, I piętro, pok. 102     
tel. 42 2700373
woi@aleksandrow-lodzki.pl

 

Michał Piątkowski
Informatyk

Jarosław Latocha
Informatyk

Sebastian Piechota
Informatyk

budynek B, I piętro, pok. 101
tel. 42 2700350