Naczelnik wydziału  Danuta Antczak-Mastalerz

Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro, pok. 7

tel.  42 270 03 30

inwestycje@aleksandrow-lodzki.pl

 

Inspektor Katarzyna Borysewicz

gospodarka wodna

Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro, pok. 5

tel.  42 270 03 40

katarzyna.borysewicz@aleksandrow-lodzki.pl

 

Podinspektor Anna Kwasowiec

bieżące utrzymanie dróg

Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro, pok. 6

tel.  42 270 03 31

anna.kwasowiec@aleksandrow-lodzki.pl

 

Inspektor Bartosz Lachowicz

bieżące utrzymanie dróg

Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro, pok. 6

tel.  42 270 03 74

bartosz.lachowicz@aleksandrow-lodzki.pl

 

Główny specjalista Maria Wiśniewska

uzgodnienie infrastruktury

Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro, pok. 6

tel.  42 270 03 65

maria.wisniewska@aleksandrow-lodzki.pl

 

Główny specjalista Magda Łuczak

transport, oświetlenie

Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro, pok. 6

tel.  42 270 03 66

m.luczak@aleksandrow-lodzki.pl

 

 

Referat Zieleni Miejskiej i Utrzymania Czystości

 

Kierownik  Krystyna Karasiak

Zieleń miejska i utrzymanie czystości

Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro, pok. 8

tel./fax   42 270 03 48

karasiak.inwestycje@aleksandrow-lodzki.pl

 

Referat Gospodarki Odpadami

 

Kierownik   Anna Kowalczyk

gospodarka odpadami

Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro, pok. 5

tel.  42 270 03 40

anna.kowalczyk@aleksandrow-lodzki.pl

 

Starszy inspektor  Adam Twardowski

gospodarka odpadami

Plac Tadeusza Kościuszki 4, I piętro, pok. 5

tel.  42 270 03 40

adam.twardowski@aleksandrow-lodzki.pl

 

Referat Ochrony Środowiska 

 

Kierownik Dominika Szutenbach

ochrona środowiska

Plac Tadeusza Kościuszki 2,  pok. 14A

tel.  42 270 03 69

d.szutenbach@aleksandrow-lodzki.pl

 

Kierownik Dominika Szutenbach

ochrona środowiska

Plac Tadeusza Kościuszki 2,  pok. 14A

tel.  42 270 03 69

d.szutenbach@aleksandrow-lodzki.pl

 

Inspektor Dorota Nowak

ochrona środowiska

Plac Tadeusza Kościuszki 2,  pok. 14A

tel.  42 270 03 69

 

Referent Katarzyna Czekalska

ochrona środowiska

Plac Tadeusza Kościuszki 2,  pok. 14A

tel.  42 270 03 69

katarzyna.czekalska@aleksandrow-lodzki.pl