Kierownik Biura
Anna Faliszek
Bud. A, parter, pok. 2A
tel. 42 2700-370
gzm@aleksandrow-lodzki.pl

Podinspektor Iwona Sobczak
Bud. A, parter, pok. 2
tel. 42 2700-320

Interesantów w sprawach mieszkaniowych
przyjmuje Sekretarz P. Iwona Dąbek
w każdy wtorek (godz. 9-12 oraz 14-17)
Bud. A, I piętro, pok. 6, tel. 42 2700-347 (sekretariat)