W dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 17.30  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji ds.Samorządu. Wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się online.Tematami posiedzenia będą: 1) omówienie materialów na sesję; 2) sprawy różne.