Symbol:

Or.5011.

Wydział:
Organizacji i Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;

      Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego;

      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców;

      Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Opłaty:
Zaświadczenie o prawie do głosowania oraz pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania są bezpłatne.Termin odpowiedzi:
Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymasz natychmiast po złożeniu wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich, budynek B, parter, pok. 22 tel. 42 270 03 23

Tryb odwoławczy:
Brak.

Uwagi:
Godziny przyjmowania:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Jeśli osoba, która w dniu wyborów nie będzie przebywać w miejscu, w którym jest ujęta w rejestrze wyborców, a chciałby wziąć udział w głosowaniu może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu można zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą.

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę.

 

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 26 czerwca 2020 r. (w godz. pracy Urzędu).

 

Zaswiadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12 lipca 2020 r. - wydawane s± do dnia 10 lipca 2020 r. (w godz. pracy Urzędu)

 

 


Dokumenty

      wniosek o wydanie zaświadczenia;

      dowód osobisty lub paszport (do wglądu).