Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Aleksandrów Łódzki

Kolorowy pasek

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL.

Symbol:


Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
- ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1382 z póź. zm),
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z póź. zm),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 r., poz. 2482),
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2523 ),
- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096).
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).


Opłaty:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców lub rejestrze PESEL wynosi 31 zł
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł
Opłatę skarbową wnosi się w Kasie lub na rachunek bankowy tut. Urzędu:
- opłata za udostępnienie jednostkowych danych nr konta: 80 8780 0007 0000 0231 1000 0011
- płata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nr konta: 64 8780 0007 0000 0231 1000 0008


Termin odpowiedzi:
Czas załatwienia sprawy - do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Dane jednostkowe udostępnia się z rejestru mieszkańców lub z rejestru PESEL po złożeniu wypełnionego formularza wniosku w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes).
Jeżeli wnioskodawca nie posiada interesu prawnego może ubiegać się o udostępnienie danych jeżeli wykaże interes faktyczny w ich otrzymaniu pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osób, których dane dotyczą
Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby należy podać jak najszerszy zakres posiadanych informacji np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.
Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.


Uwagi:
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Biuro Podawcze, pok. nr 3

Godziny pracy:
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00-16:00,
Wtorek: 8:00-17:00
Piątek: 8:00-15:00


Dokumenty
  • Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL (wymagany)

  • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby (wymagany)

  • Dokument potwierdzający interes prawny do pozyskania danych (np. wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokument potwierdzający zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyrok sądowy, umowa, wezwanie do zapłaty, wezwani (wymagany)

  • Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie - jeżeli strona działa przez pełnomocnika (wymagany)


Załączniki

NOWY wniosek o udost. danych (206.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Soboń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Soboń
Data wprowadzenia:2015-03-26 16:14:38
Opublikował:Tomasz Soboń
Data publikacji:2015-03-26 16:18:24
Ostatnia zmiana:2019-01-18 12:04:10
Ilość wyświetleń:950

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij